Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Hondensportvereniging De Vrije Sprong, gevestigd te ‘s-Gravenzande, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40398000, hierna te noemen: DVS.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@devrijesprong.nl

Klik hier om de volledige privacyverklaring te downloaden.