Disclaimer

Welkom op de website devrijesprong.nl. Op deze website vindt u informatie over Hondensportvereniging De Vrije Sprong te ‘s-Gravenzande, hierna genoemd DVS.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op toegang en gebruik van de website devrijesprong.nl

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

DVS is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de website van DVS kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. DVS is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de website van DVS gekoppeld zijn.

Op de website, de privacyverklaring en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.